agora title

2013. január 22-én megnyitott a Csabagyöngye Kulturális Központ!

Tervezett szakmai munka

Az Agóra-program keretében egy korszerű, 6.154 m² hasznos alapterületű, multifunkcionális közösségi, közművelődési intézmény jött létre az 1969-ben épült Ifiház felújításával.

A Békéscsabai Kulturális Központ Csabai Ifiháza egy többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési intézményé vált, mely sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási, felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város szocio-kulturális fejlesztésére.

Működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések, kistérségek közművelődési intézményei számára.

A Csabagyöngye Kulturális Központ, széleskörű közművelődési szolgáltatás ellátására alkalmas intézményé vált a felújítás során, mely az eddigi és új multifunkcionális közösségi feladatok ellátására alkalmas infrastruktúrával, képzési feladatokba történő bekapcsolódáshoz szükséges feltételekkel, a szórakozási és élményfunkciók megújult lehetőségeivel, területi közművelődési, tanácsadó feladatok ellátásához szükséges szakmai és tárgyi kompetenciákkal rendelkezik.

A közösségi funkciók lehetőséget biztosítanak a művelődő közösségek működésére, az át- és továbbképzésekre, a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerek működtetésére, valamint a közösségi tömegkommunikáció intézményeinek a korszerű elhelyezésére, a civil társadalom helyi formációinak befogadására, a közszolgáltatások minőségét javító vállalkozások elhelyezésére.

Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események – művészeti alkalmak, kiállítások, konferenciák, vásárok és bemutatók –, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket.

A területi közművelődési tanácsadó szolgálat funkcióihoz szükséges infrastruktúra is a Csabagyöngye épített tereiben került kialakításra. Az Agóra létrehozása nem csupán az adott megyei jogú város kulturális intézményeinek minőségi fejlesztésére, a városkép „javítására”, a helyi szolgáltatások minőségének javítására irányul. Az Agóráknak erős területi hatással is kell rendelkezniük. A térségi szolgáltató szerep rendkívül hangsúlyos – a támogatási döntés is összetett területi mutatók értékelése alapján születik (egyebek mellett) –, a fejlesztések kötelező eleme közép- és kistelepülések bevonása, amely az együttműködő felek szándékának megfelelően egyaránt jelent programkínálatot és szakmai (többek között pályázati) tanácsadást.

A funkciók valódi komplexitása jelentős hozzáadott értéket biztosít a használóknak; hozzájárul a városkörnyék kistérségeiben lévő funkciószegény települések reaktivizálódásához, az életminőség javulásához, a helyben maradás feltételrendszerének megteremtéséhez, a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez.

Ízelítő a megmaradó és az új szolgáltatásokból, valamint a létrejött terekből:

 • Információszolgáltatás és tájékoztatás
 • Tanácsadások
 • Kölyöksziget, Kismamaklub
 • Ifjúsági Iroda, Diákklub
 • Ificasino
 • Közösséggondozás
 • Civil iroda
 • Területi közművelődési tanácsadó szolgáltatások
 • Felnőttoktatás
 • Táncterem
 • Idegennyelvi labor
 • Multimédia-stúdió
 • Számítógépes oktatóterem
 • Kiállítótér
 • Hangverseny- és előadóterem
 • Multifunkcionális tér

 

 

A projekt címe: „Agóra-Program Békéscsaba – A békéscsabai Agóra intézménytípusú multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” A projekt azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013

lábléc kötelező elemek csere

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség   |   ESZA Nonprofit Kft.


Csabagyöngye Kulturális Központ © Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2012